LLISTA DE CONDICIONS RENT IT

1.En el moment del lliurament, el producte arrendat estarà net i en bon estat. S’haurà de retornar en les mateixes condicions.

2.En el moment del lliurament cal abonar l’import total en metàl.lic.

3.Si el producte es retorna abans de la data acordada, no s’abonarà cap diferència.

4.En el moment del lliurament, s’ha de formalitzar un dipòsit de 20,00€. Qualsevol possible desperfecte, la manca de neteja, peces trencades, etc. seran descomptats d’aquest dipòsit.

5.La recollida del producte es realitzarà el dia i hora pactats. Després de verificar l’estat del producte arrendat, es retornarà, si escau, l’import de 20,00€ lliurat en concepte de dipòsit.

6.En cas d’averia, el client es posarà en contacte amb l’empresa arrendadora per tal de substituir el producte tant aviat com sigui possible. El cost de la reparació serà a càrrec de l’arrendatari/client quan aquesta averia sigui produïda per un mal ús del producte.

7.Si es produeixen modificacions en la reserva, cal comunicar-ho via e-mail i es rebrà una nova confirmació. La comunicació de qualsevol modificació via mail únicament serà possible fins a 2 setmanes abans de la data de lliurament inicialment prevista. Altrament, caldrà comunicar-ho telefònicament al número (0034) 687 19 03 09.

8.Si, en el moment de formalitzar la reserva, el càmping encara no ha assignat un número de parcel.la, tant aviat com es disposi d’aquesta informació s'haurà de comunicar telefònicament al número (0034) 687 19 03 09

..............................................

Rent IT - Lloguer de neveres i complements per al campista.


Legal